Christmas party photos

Básico 1 D
Intermedio 1 C
Premio de cocina (presentación) - Luisa Irureta
Premio de cocina (dulce) - Ragise Aknin
Premio de cocina (salado) - Edelmiro López

1 - 2 - 3